Zelfbeeld

Je kunt een kind nog zoveel complimenten geven... sommige blijven bij het idee dat ze niet goed, leuk, lief, aardig, slim genoeg zijn. 

Je kind/ jongeren denkt negatief over zichzelf.

Ondanks alle complimentjes en positieve opmerkingen uit de omgeving.

Het kan bijvoorbeeld gaan over uiterlijk, vaardigheden, eigenschappen of aantal vriendschappen.

Vaak vraagt je kind/ jongeren veel bevestiging aan jou als ouder, aan leerkrachten of andere volwassenen, maar heeft het moeite met het ontvangen van complimenten.

Wanneer iets mislukt, zoeken kinderen met een laag zelfbeeld de oorzaak bij zichzelf, terwijl ze successen juist aan externe factoren toeschrijven

Blijf in gesprek met je kind/ jongeren. Blijf bewust benoemen de dingen welke wel goed gaan. En geef complimenten gericht op de moeite die het kind/ jongeren er voor heeft gedaan. Let wel op dat je niet overdreven positief wordt. Stimuleer om door te zetten ook wanneer iets spannends of nieuw is. Let op dat je het niet overneemt van je kind/ jongeren. Laat het ze zelf ontdekken. Biedt steun en eigen verantwoording. 

Wanneer een kind/ jongeren merkt dat het zelf dingen op een goede manier kan regelen, leert het ook dat het zelf verantwoordelijk is voor successen. Je laat zo ook zien dat je in je kind/ jongeren gelooft.

Besteed 1 op 1 tijd met je kind/ jongeren. Ga eens iets samen doen met zijn tweetjes. Leg die telefoon eens weg en ga samen kijken naar iets wat jullie bindt. Een leuke activiteit. Probeer een mooie herinnering te maken en ontwikkel hierdoor een goed zelfbeeld en een fijne band. 

De coaching;

Ik ga samen met het kind/ jongeren kijken naar de kwaliteiten en vaardigheden welke zij al bezitten. Om deze vervolgens in te gaan zetten daar waar het kind/ jongeren last van heeft aan te pakken.

Mijn werkwijze is intuïtief, wat wil zeggen dat ik geen kant-en-klaar recept heb.

Ik stem mijn coaching af op de behoeftes van het kind/ jongeren en vind het daarom ook erg belangrijk je kind/ jongeren goed te leren kennen. Ik ben namelijk van mening zonder verbinding geen goede behandeling. 

Als systeem/ gezin zijn jullie hier vaak ook heel belangrijk in. Daarom betrek ik ( in overleg) de ouders ook een aantal sessies bij mijn coaching. 

Wanneer er vaak binnen het systeem iets veranderd dan verander jouw kind/ jongeren mee.