Coaching en therapie hebben allebei gedragsverandering tot doel.

Maar de uitgangspunten zijn verschillend.

Een coach helpt bij het verbeteren van bepaalde levenssituaties: meer balans, persoonlijke ontwikkeling of beter omgaan met bepaalde situatie s.

De insteek is oplossingsgericht, activerend en gericht op de toekomst.

Een psycholoog helpt bij psychische problemen en bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Hier ligt vaak meer nadruk op inzicht in dieperliggende patronen vanuit het verleden van de cliënt.

Een therapeutisch traject bij een psycholoog duurt doorgaans ook langer dan een coaching traject.

Kinder en jeugd coaching is laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte vorm van begeleiding voor kinderen en jeugdige.

Als je een kind/ jongeren coacht dan probeer je op aanvraag van de ouders inzicht te krijgen in het gedrag van het kind.

Ouders die bij mij aankloppen hebben vaak al van alles geprobeerd, maar zijn er nog niet in geslaagd om de gewenste veranderingen te bereiken. Bij een kindercoach kunnen ze dan ondersteuning vinden en snel aan de slag.

Een kinder/ jongerencoach helpt door het kind/ jongeren én zijn ouders handvatten te bieden.

‘Er is vaak een verband tussen de problemen van het kind/ jongeren en de dynamiek tussen ouders en kind/ jongeren.

Als het kind/ jongeren verandert maar de omgeving niet, is de kans groot dat een kind/ jongeren algauw in zijn oude patroon terugvalt.

Het is dus belangrijk dat de ouders ook willen en kunnen meedoen.

Kinderen/ jongeren die ernstige problematiek hebben, verwijs ik door naar een andere professional.
Ik stel ook geen diagnoses.