Als jongerencoach leg ik verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening.

Het is bewezen dat problematische gedrag afneemt als coaches worden ingezet binnen het onderwijs.

Kinderen/ jongeren doen beter hun best op school, raken minder vaak verstrikt in ruzie s en opstootjes en zijn minder vaak betrokken bij incidenten. 

Ik bied hulp aan op school of thuis.

Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Alles wat buiten school gebeurt heeft zeker invloed op datgene wat binnen school plaatsvindt, of het nu binnen of buiten de klas is. 

Wanneer er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente. 

Als jongerencoach sla ik een brug tussen de wereld van het kind/ jongeren en het onderwijs en de eventueel de thuissituatie. 

Ik wil het kind/ jongeren graag zijn zelfvertrouwen terug geven en aangeven dat ze er toe doen.

Alles met een positieve benadering en door datgene te accenturen waarvan ze groeien. 

"je kan pas tot leren komen als er voldoende zelfvertrouwen is"

 

Dit betekent natuurlijk niet dat het kind/ jongeren overal mee kan wegkomen. 

Soms klopt er een kind/ jongeren bij mij aan omdat ze bij de afdelingsleider moeten komen vanwege wangedrag. Iets waar ze vaak enorm tegen op zien. Want vaak denken ze dat ze geen gelijke kans krijgen. Ik neem het soms dan over. Wat de leerling vaak prettig vindt. Maar ik spreek het kind/ jongeren ook aan. Maak afspraken en wil graag dat ze verbetering laten zien.

Tegelijkertijd geef ik ze op deze manier ook de kans om te laten zien dat ik in hun geloof en respecteer.

Daarnaast bestaat de ruimte om bij het kind/jongeren thuis te komen wanneer er een hulpvraag is  rondom de opvoeding en ontwikkeling van het kind/ jongeren.

Vanzelfsprekend houd ik mij aan de geldige coronamaatregelen.

Het kan dus voorkomen dat door gezondheidsklachten bij mij, bij uw gezin of op school afspraken online of per telefoon gedaan worden. Ik zal hierin altijd met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.