Werkwijze

Bij mijn coaching hanteer ik een persoonlijke aanpak, omdat elk traject en elke persoon uniek is.

De wensen en behoeften van de cliënt staan altijd voorop.

Samen zullen we een traject uitstippelen en bepalen wat de inhoud van de coachsessies zal zijn. Het is ook essentieel om een goede verbinding te hebben tussen alle betrokken partijen, omdat zonder verbinding geen behandeling mogelijk is en er geen resultaten behaald kunnen worden. 

Aanmelding voor coaching kan op eigen initiatief plaatsvinden, zonder verwijzing van een huisarts.

Dit kan via het versturen van een email of door telefonisch contact met mij op te nemen.

Het eerste gesprek is kosteloos en tijdens dit gesprek zullen we de hulpvraag bespreken en kijken of er een goede match is tussen ons. Als dat het geval is, kunnen we zo snel mogelijk aan de slag. Op dit moment hanteer ik geen wachtlijsten.

Onze samenwerking begint met een uitgebreid intakegesprek.

Bij voorkeur vindt dit gesprek plaats in de vertrouwde omgeving van de cliënt, bijvoorbeeld thuis. Als dat niet mogelijk is, kunnen we altijd naar andere opties kijken. Tijdens het intakegesprek zullen we de hulpvraag identificeren en bespreken wat de verwachtingen en wensen zijn met betrekking tot de coaching. Waar mogelijk is het waardevol dat ouders aansluiten bij het intakegesprek. Soms is overleg met bijvoorbeeld de school gewenst. Uiteraard gebeurt alles in overleg.

Over het algemeen geven jongeren zelf aan wanneer de coaching kan worden afgerond. Meestal is de hulpvraag beantwoord. Het coaching gesprek sluiten we af met een eindgesprek om de voortgang te bespreken

 

Beroepscode

Ik volg de ethische beroepscode en houd mij aan de geheimhoudingsplicht, zoals die ook staat omschreven in mijn algemene voorwaarden.

Geheim betekent voor mij niet stiekem, maar veilig. Dat betekent dat ik alleen informatie uitwissel met andere betrokkenen met medeweten en toestemming van ouders en van jongeren vanaf 16 jaar.

Maar soms zijn er signalen dat de veiligheid van jou en/of je ouders in gevaar zijn. In dat geval heb ik een meldplicht (familie, school, huisarts). Uiteraard zal ik dit eerst met jou en je ouders bespreken.